H

<<

NR 01 VindfangChristine: I 25 år har jeg gått forbi huset uten å se det. Kanskje fordi det var omgitt av tett vegetasjon og store hauger med kvist, eller fordi jeg aldri riktig så meg rundt. Nå er haugene fjernet og noen trær felt. Det rosa huset er blitt det første du ser når du kommer opp gaten. Jeg kan ikke forstå at jeg aldri så det.

Det føles som du ankommer huset fra baksiden. Inngangen ligger nordvendt i bunnen av en bratt, asfaltert vei. Fra utsiden ser det ut som et italiensk landhus. Mosaikkflisene i vindfanget er fra Finn Nielsens første tur til Italia.

Nina: Da vi bodde her, var det flere trær og tettere vegetasjon rundt huset. Vi opplevde stedet som litt fuktig og mørkt, plassert nede i dumpa.

Inga: Når du kommer inn, oppleves huset som en kollisjon mellom to verdener, borgerskapet og det radikale kunstnerliv. Noen rom er veldig generøse med høyt under taket, andre nøkterne og små, noen er bare rare.

Christine: Huset er tegnet av arkitekt Jens Selmer, som utviklet en rekke boligtyper etter krigen. På oppdrag fra OBOS og Oslo kommune tegnet han 44 rekkehus med atelierer på Ekely. Disse boligene bærer preg av maksimal utnyttelse av knappe ressurser. Nøkterne bolighus med vekt på treets kvaliteter og norsk materialtradisjon. Huset for familien Nielsen ble bygget som det eneste i mur, og hadde en helt annen økonomisk ramme enn de andre husene. Han var formann i byggekomiteen og fikk det største huset. Ingen av de andre husene i kolonien hadde callingsystem og anretning. Terrassen er dimensjonert for store mottagelser og fester, og huset har inngang med egen ringeklokke til kjelleren, slik at de som skulle levere varer kunne komme uforstyrret inn. Jeg tenker at husets fasade er bindeleddet mellom de to verdenene, ekteparet Nielsens felles tilknytning til Mexico.

Anne Kristin: I vindfanget sluser man ut katten. Der setter vi ytterskoene når vi kommer på besøk. Så går vi rett inn fordi ringeklokken ikke virker og døra står åpen. Vindfanget er et sted du kan ordne håret før du kommer inn. En gang har jeg vasket alle småvinduene i døren.


>>