H

<<

NR 19 SkapromMartin: I 2. etasje har dere et mystisk skap. Det lille rommet mellom dagligstuen og soverommet. Bak denne døren, som ser ut som en skapdør, sover barna. Den gir inntrykk av at hele huset rommer hemmeligheter. Det er så forseggjort med tapet innvendig.

Anne Kristin: Det er flere rom som fungerer som ‘springbrett’, små soner som forbereder neste roms funksjon: anretningen, ‘kræsj-stedet’ innenfor kjøkkendøren der de to dørene kolliderer med kjøleskapsdøren, garderoben, toppen av trappen, mesaninrommet, vindfanget ved inngangsdøren og ‘Narnia-skapet’ mellom dagligstuen og barnerommet.

>>