H

PersonerChristine: Flyttet inn i huset med samboer Anne i 2009

Anne: Flyttet inn i huset med samboer Christine i 2009

Dyre (5 år): Barn av Anne og Christine

Vega (8 år): Barn av Anne og Christine

Anne Kristin: Nabo og venn av familien, gift med Martin

Martin: Nabo og venn av familien, gift med Anne Kristin

Inga: Arkitektkollega og venn av familien

Finn Nielssen: Fikk huset bygget for seg og sin familie. Bodde i huset fra 1952 frem til han døde i 1962. 

Valdis Nielssen: Gift med Finn. Bodde i huset fra 1952-2000

Gaute: Sønn av Valdis og Finn

Kirsten: Gift med Gaute

Tuva: Datter av Valdis og Finn

Tone: Nabo i nr. 15. Mor til Anne H. Tone hadde sin ungdomstid på Ekely. Hun flyttet tilbake til huset etter foreldrenes død.

Anne H: Hadde sin barndom i nabohuset på 70-80 tallet.

Nina: Leietaker i huset fra 2000-2002, venn av Anne H.

Dirkjan: Billedkunstner som leide atelier og verksted fra 2008-2009

Lisa: Billedkunstner og partner med Dirkjan

Nikolai: Sønn av Lisa. Leide huset fra 2008 til høsten 2009.

Anna: Søster av Nikolai og datter av Lisa. Leide huset sammen med Nikolai fra 2008 til høsten 2009.


<<

>>