H

<<

NR 33

Overdekket inngangAnne Kristin: Inngangspartiet er koselig. Her stopper vi opp og hilser på katten og plinger med klokkespillet i takskjegget. Så setter vi oss kanskje ned på benken og tar av skitne gummistøvler, hvis vi har gått opp skråningen i skogen.

Tuva: Keramikkflisen ved ringeklokken, “Pax et Bonum”, er latin og betyr ”fred og alt godt” og var det munken Frans av Assisi brukte som hilsen når han møtte folk. Flisen var en sentimental suvenir som min far kjøpte på en av reisene til Italia. Else Christie Kielland, som bodde i huset nedenfor, var kritisk til den rosa fargen på huset fordi hun mente den kom til å lage gjenskinn i hennes atelier. Alle de andre husene på Ekely var hvite, også huset til Torbjørn Egner og Th. Lie Jørgensen. Jeg synes det burde vært hvitmalt som de andre husene, det hadde ikke trengt å skille seg ut. Min far hentet inspirasjon i uttrykk og fargevalg fra Italia og Mexico. Fordi min mor var redd for å brenne inne, ble dette huset som det eneste, bygget i mur.

Valdis intervjuet av Norsk Ukeblad ca.1955: “Når en etter fattig evne prøver å leve etter Frans av Assisis motto “Pax et Bonum – Fred og godhet – som vi har anbrakt utenfor inngangsdøren.