H

<<

NR 13 BibliotekChristine: Huset ble overdratt med en stor bokarv om Edvard Munch. Huset ligger som nærmeste nabo til hans siste atelier. De fleste bøkene hadde fuktskader, da de hadde blitt lagret i den våte kjelleren over lengre tid. I rekken av titler finnes blant annet ”Grafikeren Edvard Munch" av Pola Gauguin, “Munch Von Curt Glaser” og “Edvard Munch og Jappe Nilssen, etterlatte brev og kritikker”. Selv om bøkene er i dårlig forfatning, er de for oss en kjær og verdifull arv.  De har gitt oss en fornyet interesse for Munch og hans liv her på Ekely. Det at huset vårt ligger på hans gamle eiendom, gir det en egen aura. I bokhyllen har han fått sin egen seksjon. Samlingen tilføres stadig nye titler fra venner og famille. Til sammen er det 22 bøker. Kanskje de synes at bøker om Edvard Munch er obligatorisk lesestoff når vi bor her på Ekely.

>>