H

 I ”33 rom som ikke finnes” har jeg ønsket å synliggjøre forholdet mellom min opplevelse, mitt minne om rommet og den oppmålte planen. Gjennom en serie håndtegninger utforsker jeg dette forholdet. Etter at jeg hadde tegnet opp alle rommene etter hukommelsen i bildet ”1 sted 33 rom”, målte og tegnet jeg dem nøyaktig opp. Tegningene viser det oppmålte rommet og minnet av rommet lagt over hverandre. Ved å jobbe med forholdet mellom min opplevelse, minnet og den faktiske størrelsen, ønsket jeg og synliggjøre arealet som oppstår i møtet mellom de to: Rommet som ikke finnes. De malte rosa flatene viser minnet av rommet. Den røde fargen viser den faktiske størrelsen.

 

 

 

Jeg jobber med rom som ikke lengre finnes. Spor av minner. Svart desember natt utenfor arbeidsvinduet og jeg maler bort veggene som finnes med hvitmaling, slik at kun restene fra min hukommelse står igjen.


<<