H

I ”Minne om 33 farger” undersøker jeg forholdet mellom en eksisterende farge og min hukommelse av den i rommet. Gjennom flere lag med ulike nyanser av fargeblyant har jeg forsøkt å gjenskape min opplevelse av fargene i det enkelte rom. Gjenskapningene er utført gjennom en periode på tre uker, på ulike tidspunkter av dagen. Den faktiske fargen i rommet ble funnet ved hjelp av fargevifter. Disse ble malt med oljemaling på et eget lag, plassert over laget med farger gjenskapt fra hukommelsen.

 

 

 

Jeg har ønsket å undersøke om det slik at en tydelig gjenstand eller en viktig funksjon i rommet gjør at man kan huske fargen sterkere. Min erfaring er at størrelsen på rommet har betydning for hvordan jeg opplever fargen, og at fargen i rommet påvirkes av det som finnes på utsiden eller i neste rom.  Jeg mener opplevelsen av en farge er subjektiv og at opplevelsen lett påvirkes av andre sanser. Det kan virke som om sterke og tydelige farger er lettere å huske. I rom med mørke gulv tok fargen mye fokus fra de andre fargene i rommet. I verkstedet som har overlys er opplevelsen av tiden på døgnet og himmellyset nærværende for opplevelsen av fargene i rommet.

 

<<