H

I ”33 mellomrom” undersøker jeg forholdet mellom rom og mellomrom.

Ved å endre forholdet mellom det negative og positive rommet skapes det nye forbindelser. I bildet har jeg undersøkt nye måter å koble sammen rommene på. I de opprinnelige planene av huset er rommene fordelt over tre etasjer. I denne planfremstillingen befinner alle rommene seg i samme plan og etasje. Ved å tilføre flere nye svartmalte flater i mellomrommene, oppstår det nye koblinger mellom rom som tidligere ikke hadde noen forbindelse med hverandre. Bildet er bygget opp av flere lag md 6 mm kryssfinér, skåret opp i biter og deretter malt med oljemaling. Hvert rom i huset er illustrert i en rute på 12x12 cm.

<<