H

Prosjektet ”1 sted 33 rom” deltok på WORKS+WORDS 2017, Biennale in Artistic Research in Architecture KADK, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, København.


Utstillere var valgt ut av en jury og bestod av arkitekter og forskere/stipendiater med undervisningsstillinger på Arkitektskoler Norden.
Biennalen skal vise det kunstneriske utviklingsarbeidet som pågår innenfor arkitekturfeltet i Danmark og andre nordiske land. Utstillingen hadde som målsetting å utvide forståelsen for hva arkitektur er, og ønsker å kombinere kunstneriske verk/arbeider med skriftlige refleksjoner.

<<