H

<<

NR 28 AtelierlagerChristine: Vannet flommet inn gjennom et hull i veggen, selv i desember da gradestokken var nede i minus 18 grader. Vi begynte å lure på om det kunne være en bekk som rant under huset. En vannpumpe vi overtok fra Gaute gikk dag og natt i mange måneder. Men den var ikke effektiv nok, så jeg var daglig nede og skuffet vann.
Signerte førsteutgaver av blant annet Henrik Ibsen og Edvard Munch, mosaikk og verdifulle bilder, som hadde tilhørt Finn Nielsen, ble lagret i kjelleren som stod full av vann da vi overtok. Storesøster  mente at Gaute likte å samle på ting, men at han ikke var like flink til å ta vare på dem. Hun husker at de lenge hadde hatt problemer med vann i kjelleren. Når de skulle lagre møbler der, pleide de å sette beina i blikkbokser. Hun spurte meg om jeg trodde det kunne være plasseringen av garasjen som hadde forårsaket problemene. Garasjen ble satt opp av familien rett før fredningen av Ekely på begynnelsen av 1990-tallet.

Kirsten: Hele tømmingen av kjelleren ser jeg på som et mareritt. De hadde spart på alt. Jeg kastet selvangivelser som gikk tilbake til 1930-tallet. Kjelleren innenfor den store kjelleren var jeg aldri inne i.

Lisa: The basement was full of memories in the process of rotting away. The sadness about this is also the beauty – the traces of all the great things that had happened in the house.

>>