H

<<

NR 30 VedlagerDa vi flyttet inn, var vi forberedt på at overlys-vinduet i mosaikkverkstedet lekket. Annes far er optimistisk innstilt og mente at i Frankrike er takene ofte lekk, men at de tørker opp om sommeren, og at det kom til å gå fint. Det vi ikke var forberedt på, var at taket over hele huset måtte skiftes ut fordi det var for dårlig. Også hele undertaket til atelieret og verkstedet måtte skiftes ut. Dette taket ble etterisolert og erstattet med nytt treverk. I stedet for å kjøre det gamle undertaket bort, var vi forsørget med egen ved den første vinteren.

>>