Siri Hermansen


The economy of survival

   

Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet

Oslo National Academy of the Arts, Academy of Fine Art 

Disputas: 26.04.2016

 

Veileder: Hans Hamid Rasmussen og Anke Bangma

 

Bedømmelseskomite: 

Knut Asdam

Alfredo Cramerotti

Tiril Schrøder

“Hva skjer når at et samfunn blir dypt transformert av en katastrofe? Hvordan tilpasser naturen og menneskets sine overlevelsesstrategier i det nye samfunnet som vokser frem? Hvordan kan man som enkeltstående kunstner arbeide med store globale samfunnsendringer og skape ny innsikt og kunnskap om steder og situasjoner som allerede er gjennomrapportert fra i media? Disse store åpne samfunnsspørsmålene har stått sentralt i Siri Hermansens stipendiatprosjekt “The Economy of Survival” som har resultert i tre kunstprosjekter: Chernobyl Mon Amour, Land of Freedom (Detroit) og Terra Nullius (Kiruna). Prosjektene som i hovesak har resultert i film og fotografi tar utgangspunkt i Tsjernobyls forbudte sone, Detroit´s økonomiske ruin, og Kiruna-området hvor Hermansen har sett på den pågående verdikollisjonen mellom samene og internasjonal gruveindustri. Mens de katastrofale hendelsene i Tsjernobyl og Detroit ikke var planlagt, men like fullt menneskeskapte, er den industrielle gruveekspansjonen i Kiruna-regionen pågående og nøye planlagt av myndighetene, på tross av at grunnleggende samiske rettigheter blir krenket og samenes eksistens trues.”

Kritisk refleksjon