Cecilie LevyLight from aside: A screenwriter's perspective in virtual reality


Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen
Inland Norway University of Applied Sciences, The Norwegian Film School

Viva voce:

24 November 2023

 

Supervisor(s):

Christy Dena, Professor

Mirjam Vosmeer, Professor (co-supervisor)

 

Assessment committee

Ellen Røed, Professor in film and media, Stockholm University of the Arts (first opponent)

Siri Senje, Professor of screenwriting, Westerdals Institutt for film og medier, School of Arts, Design and Media, Kristiania University College, Norway (second opponent)

Steven Bachelder, Professor of game design and digital art, Norway Innland University of Applied Sciences (third opponent and administrator)

 

Manusforfatter og stipendiat Cecilie Levy har undersøkt hvordan arbeid med manus må utvikles og nytenkes i overgangen fra film og TV til arbeid med virtual reality.

 

I sitt kunstneriske utviklingsarbeid utforsker Cecilie Levy, som er manusforfatter, hvordan språket og narrativet forandrer seg fra fortelling i tid i film, mot en fortelling i rom i VR.

 

Sentralt i undersøkelsen er konseptualisering og delproduksjon av «Finding Frida», en immersiv animert VR-opplevelse basert på den sanne historien om den internasjonalt anerkjente tekstilkunstneren Frida Hansen. Utviklingsarbeidet trekker veksler på teori om manus og praksis som manusforfatter, samt kreative, dokumentariske tilnærminger til arbeid med romskala VR-design

 

RC exposition