Geir Tore Holm


Poetikk for estetikk i endring


Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling kunst- og håndverk

Oslo National Academy of the Arts, Art and Craft department

Disputas: 12.06.2017

 

Veileder: Carina Hedén og Stein Rønning 

 

Bedømmelseskomtei: 

Nild Rømer

Harald Gaski

Kristin Bergaust

 

 

"Med ståsted i egen praksis som billedkunstner vil jeg utvikle artikulasjonen i praksisen, motivasjoner for denne og sammenhengene jeg arbeider i. I utviklingsarbeidet er betraktninger rundt eget virke, estetikk og diskurs vesentlig for å kontekstualisere idéer, prosess og materialitet.

 

Prosjektet skal lede til en sammenfattende redegjørelse for bakgrunnen for min praksis, for virksomheten i prosjektperioden og en tydeliggjøring av vesentlige problematikker i kunstnerskapet."

 

bibsys.no