Marte Johnslien


Circumstantial Sculpture

 

Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling Kunst og håndverk

Oslo National Academy of the Arts, Art and Craft department

Disputas: 10.06.2020

 

Veileder:

Tiril Schrøder, kunstner og professor ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling kunst og håndverk
Gerd Tinglum, kunstner og tidligere professor og rektor ved Kunsthøgskolen i Bergen, tidligere professor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aslaug Nyrnes, professor ved Fakultet for kunst, musikk og design - Universitetet i Bergen, professor ved Musikkonservatoriet - UiT, prosessor ved Institutt for kunstfag - Høgskulen på Vestlandet

 

Bedømmelseskomite: 

Nina Malterud (NO), kunstner og tidligere professor og rektor ved Kunsthøgskolen i Bergen
Camille Norment (US/NO), kunstner og tidligere professor i kunst ved Universitetet i Malmø
Lars Bang Larsen (DK), kunsthistoriker og kritiker

Det kunstneriske utviklingsarbeidet Circumstantial Sculpture er en mangefasettert og eksperimentell undersøkelse av skulptur, med et spesielt fokus på keramiske objekter. Arbeidet baserer seg på en overbevisning om at kunst kan være et virkningsfullt middel til å belyse sammenhenger mellom materialer og fenomen, grunnet dens evne til å tale om det mellomliggende.

 

Prosjektet Circumstantial Sculpture forsøker å belyse problemstillingen: Hvordan kan kunst som uttrykkes gjennom skulptur og dens omstendigheter utfordre et dualistisk verdenssyn og fremme et perspektiv som fokuserer på forbindelser og sammenhenger? Bruk av keramikk som et utgangspunkt åpner for en bred diskusjon av temaet, siden man i keramikken benytter seg av både menneskeskapte og naturlige materialer og prosesser. Prosjektet vil undersøke hvordan keramiske objekter kan legemliggjøre sitt eget referansemateriale og danne syntese med et valgt tema.


Circumstantial Sculpture