Annelise Bothner-By

 

Møter i utstillingsrommet

 

Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling design

Oslo National Academy of the Arts, Design department

Disputas: 17 desember 2015


Veileder:


Bedømmelseskomite: 

Annelise Bothner-By er interiørarkitekt MNIL og tidligere stipendiat (2012-2015) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling Design. Temaet for hennes stipendiatprosjekt er utstillingsdesign for fagutstillinger for museer. Bothner-By utforsker hvordan publikums romlige tilstedeværelse kan bli del av en utstillings fortellinger.


Kritisk refleksjon