Andreas Borregaard

 


Just do it! - exploring the musician's use of bodily performance

 

Norges Musikkhøgskole

Norwegian Academy of Music

 

Viva voce:

6 June 2023

 

Supervisor(s):
Tanja Orning, Associate Professor

Manos Tsangaris, Composer

 

Assessment committee:

Dr Jennifer Torrence, Norwegian Academy of Music (Chair)

Dr Art Thomas Moore, University of Antwerpen, Belgia

Natacha Diels, Associate Professor, University of Pennsylvania, USA

 

Bare gjør det! En utforsking av musikerens (bruk av) kroppslig performance.