Silje Marie Aker Johnsen

 

En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera

 

Kunsthøgskolen i Oslo, Operahøgskolen

Oslo National Academy of the Arts, Academy of Opera

Disputas: 30.04.2019

 

Veileder: Hovedveileder: Prof. Henrik Hellstenius, komponist og professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole
Biveileder: Cecilie Lindeman - Steen, danser
Biveileder: Eva Cecilie Richardsen, koreograf

 

Bedømmelseskomite: 

Ingrid Cecilie B. Hall, Førsteamanuensis i samtidsdans, Kunsthøgskolen i Oslo, Norge
Dr. Alwynne Pritchard, Performer, komponist, artist og kurator, Norge
Wilhelm Carlsson, Professor, Stockholm University of the Arts, Sverige

“En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera” er Silje Aker Johnsens kunstneriske doktorgradsarbeid ved Operahøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo.

Det kunstneriske doktorgradsarbeidet fokuserer på kombinasjonen av bevegelse og vokalutøvelse i forskjellige sammenhenger og i ulike uttrykk. Silje Aker Johnsen har bakgrunn fra det klassiske musikkfeltet, opera og samtidsmusikk, men også som danser og i tverrkunstnerisk scenekunst.

Hovedlinjene i prosjektet følger prosesser og refleksjoner rundt material- og verkutvikling og den tverrfaglige utøverens potensielle roller i ulike utviklingssituasjoner. Refleksjonsarbeidet diskuterer ulike plasseringer i sjangere, grader av medskapende virksomhet, aspekter av forberedelse, trening og improvisasjon i utviklingen av en praksis.

Silje Marie Aker Johnsen ble tatt opp i stipendiatprogrammet, og senere overført til og uteksaminert fra doktorgradsprogrammet i KU ved KHiO.

 

EN SØKEN ETTER EN UTVIDET FYSISK TOLKNING AV VOKAL SAMTIDSMUSIKK OG AV OPERA

More info