Gunhild Mathea Husvik-Olaussen


RESPONSIVT ROM - EN LYTTING INN I MATERIALITET


Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst

Østfold University College, Norwegian Theatre Academy

 Disputas: 27.01.2021

 

Veileder: Serge von Arx og Trond Lossius

 

Bedømmelseskomite: 

Professor Jeremy Welsh (komiteens leder) 

Professor Anna Lindal 

Professor Camilla Eeg-Tverbakk 

RESPONSIVT ROM - EN LYTTING INN I MATERIALITET er et dybdesøk inn i oss og våre omgivelser. De kunstneriske arbeidene kan beskrives som større skulpturelle lydinstallasjoner som beveger seg mellom visuell kunst, scenekunst og lydkunst. Verkene utforsker rom, materiale, lyd, kropp og tid som likeverdige deler i en komposisjon. Forskningens hovedverk INTERFERENS, RESONANS, SEDIMENT, STED 1 og STED 2 er på ulike vis henvendelser til en utvidet opplevelse av dialogen mellom tilstedeværelse og materialitet. De er omgivelser som søker å berøre nærhetssoner der vi som mennesker kan fornemme at vi inngår i en finmasket sammenfletting med det som omgir oss. Å lytte er av sentral betydning i de kunstneriske undersøkelsene som arbeider med iscenesettelse av rom gjennom lyd, minimalistisk skulptur og dramaturgiske strukturer. 


RESPONSIVE SPACE – SOUNDING INTO MATERIALITY is an in-depth research project into the interrelationship between us and our surroundings. The artworks can be described as large sculptural sound installations which blur the lines between visual art, performing arts and sound art. The works explore space, material, sound, body and time as equal parts in a composition. The main artworks of the research INTERFERENCE, RESONANCE, SEDIMENT, PLACE 1 and PLACE 2 are in a variety of ways inquiries towards an expanded experience of the dialogue between presence and materiality. The artworks are composed environments which respond and take shape and form from their surroundings, seeking to touch proximity zones where we as humans can sense aspects of being closely intertwined with our surroundings. The act of listening is of central importance in the artistic survey. Olaussen stages space utilising the mediums of sound, minimalistic sculpture and dramaturgical structures.

 

RESPONSIVT ROM - EN LYTTING INN I MATERIALITET