Elin FestøyNUMB - Exploring Emotionally Charged Interactions to Motivate Reflection on Non-fiction Topics


Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen
Inland Norway University of Applied Sciences, The Norwegian Film School

Viva voce:

10 November 2023 


Supervisor(s):

Trond Lossius, ph.d.-leder ved filmskolen.

Steven Bachelder, professor, Spillskolen ved Høgskolen i Innlandet (co-supervisor)

Kandidaten har tidligere også vært veiledet av professor emerita ved Den norske filmskolen Maureen Thomas og professor Gabo Arora (Johns Hopkins University).

 

Assessment committe:

Dr. Sheryl Dorouff, Stockholm konstnärliga högskola (first opponent)

Dr. Scott Rettberg, Department of Linguistic, Literary, and Aesthetic Studies The University of Bergen (second opponent). 

Nina Grünfeld, Professor, prodekan forskning ved AMEK og DNF, HINN (third opponent and administrator)

 

Viva voce lead by Eli Bø


The artistic PhD result is published as an exhibition in Research Catalogue.


Utgangspunktet for Festøys kunstneriske utviklingsarbeid er spørsmålet "Hvordan kan en voksen se på et barn og se en fiende?" Festøys utforskning av hvordan dette kan bli formidlet gjennom en VR opplevelse som inviterer og motivere til økt personlig refleksjon, kan en få innblikk i gjennom å besøke de ulike rommene i utstillingen "NUMB".

 

-Jeg valgte Research Catalogue som formidlingsform fordi det er en plattform som oppfyller de kravene til evig lagring eller bevaring som en PhD har og som samtidig tillater en begrenset interaktivitet, forklarer Festøy.