Stian Westerhus


Shape of Concerts to Come 

 

NTNU, Institutt for musikk

NTNU, Department of Music

Disputas: 05.03.2021

 

Veileder:

 

Bedømmelseskomite: 

 

I Shape of Concerts to Come (SCC) har Stian Westerhus sett på forholdet mellom utøver og instrument, og hva bevisstheten rundt hvor musikk oppstår har å si for det å aktivt skape musikk og forstå kreative prosesser. Forskningsarbeidet tar utgangspunkt i Westerhus' egen praksis som improviserende musiker, komponist og utøver på kryss av musikalske sjangre.

  

I SCC tar Westerhus til orde for teorien om musikalske bestanddeler og argumenterer for at musikk eksisterer på et personlig nivå. Gjennom forskningsprosjektets musikalske prosjekter eksemplifiserer Westerhus hans egen og andre utøveres forvaltning av disse.

 
 

In Shape of Concerts to Come (SCC) Stian Westerhus has looked at the relationship between the artist and the instrument and what the consciousness around where music occurs affects the ability to actively create music and understand creative processes. The research is based on Westerhus' own practice as an improvising musician, composer and performer across musical genres.

  

In SCC Westerhus advocates the theory of musical components, and argues that music exists on a personal level. This is exemplified in SCC's musical projects with Westerhus' and fellow collaborators' management of these.


The Shape of Concerts to Come