Tina Jonsbu


Strukturer for handling, strukturer for tanke

 

Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling Kunst og håndverk

 Oslo National Academy of the Arts, Art and Craft department

 

Disputas: 27.04.2020

 

Veileder: 

Dyveke Sanne, kunstner, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Ane Hjort Guttu, kunstner, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Jyrki Siukonen, kunstner, forsker ved University of the Arts, Helsinki

 

Bedømmelseskomité:
Caroline Slotte (FI), kunstner, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Matts Leiderstam (SE), kunstner, forsker ved Konsthögskolan i Malmö, Lunds Universitet
Gerd Tinglum (NO), kunstner, professor ved Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen 

I doktorgradsarbeidet inngår Broderi på papirVormaaugust 2018 og Rutearksamling, samt seks tekster og ett bildeessay i bok; Tråder, Vorma, Scene 5, Hvor er Sol LeWitt?, 3 undersøkelser, Arbeid med «Broderi på papir» og Vev. Arbeidene ble presentert og vurdert i utstillingen Formatet kan være tid, uten å være en tidslinje. Formatet kan være en strekning. Formatet kan være en strekning opplevd over tid i Edvard Munchs Atelier på Ekely i Oslo, 11. – 27. oktober 2019.

Strukturer for handling, strukturer for tanke