Kristin Norderval


Electrifying Opera, Amplifying Agency: Designing a performer-controlled interactive audio system for opera singers. 


Kunsthøgskolen i Oslo, Operahøgskolen

Oslo National Academy of the Arts, Academy of Opera 

Disputas: 15 desember 2023

 

Veileder: 

Christina Lindgren (Costume Agency, KHIO) and Professor Alexander Refsum Jensenius (UiO)

 

Bedømmelseskomité

Komiteleder, Nils Harald Sødal, Operahøgskolen, KHiO
1.opponent, Cathy Lane, Sounds of Europe Cathy Lane Profile | University of the Arts London staff research profiles
2.opponent, David Moss, vocalist, performer, soloist, project creator

 

 

Doktorgradsarbeidet er tilgjengelig i Kunsthøgskolens vitenarkiv KHIODA

Sammendrag av doktorgradsarbeidet er tilgjengelig i CRISTIN

Hele PhD – både dokumentasjon og skriftlig refleksjon – ligger også på Research Catalogue