Erik Friis Reitan


Teleportation


Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, Kunstakademiet

University of Bergen, Faculty of Fine Art, Music and Design, The Art Academy

Disputas: 14.12.2022

 

Veileder: Eamon O'Kane, Carina Hedén og Johan Sandborg

 

Bedømmelseskomite: 

 

Teleportation er et doktorgradsprosjekt innen kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunstakademiet, Fakultet for kunst, musikk og design. Prosjektet har vært publisert gjennom fire hendelser: tre utstillinger/installasjoner og en performativ forelesning og lydinstallasjon.

 

“Teleportation”, på norsk “teleportering”, er en fiktiv teknologi som gjør det mulig å reise over enorme avstander på et øyeblikk. Ved å tenke rundt fotografi som en form for teleportering har Erik Friis Reitan rettet fokus mot romlige aspekter ved fotografi, og hvordan den fotografiske opplevelsen kan ses som en grensetilstand mellom virkelighet og illusjon. Gjennom feltarbeid og utstillinger har Friis Reitan utforsket hvordan fotografi forholder seg til fravær og tilstedeværelse, og hvordan en slik utforskning kan danne grunnlag for immersive installasjoner. Ettersom prosjektet har utviklet seg har installasjonene selv, og spesielt deres forgjengelighet som fortidige hendelser, blitt et tema for Friis Reitans prosjekt.

 

Det å produsere tre installasjoner rundt det samme utgangsmaterialet: semiskulpturelle objekter basert på fotografier av vulkansk stein, har utgjort et rammeverk for utprøving og utvikling av nye temaer i prosjeket. Disse foto-objektene ble uttrykk for hvordan teknikker for digitalt fotografi kan brukes på andre måter enn tiltenkt og på den måten skape arbeider med en særpreget fysikalitet og væren som objekt. Fotoobjektenes sammensetning og konteksten de ble presentert for betrakteren i, ble utformet og modifisert ved hjelp av strategier forbundet med installasjonskunst. Dette førte til en utforskning av hvordan betrakterens kroppslige og sanselige møte med rommet og materialene i installasjonene kunne legge til rette for eksistensielle, ja endog spirituelle, opplevelser i en samtidskunstkontekst. Etter hvert som prosjektet har utviklet seg har installasjonene selv, og spesielt deres forgjengelighet som fortidige hendelser, blitt et tema for Friis Reitans prosjekt.

 

Personalia
Erik Friis Reitan (1979, Bergen) er billedkunstner og ph.d. stipendiat ved Kunstakademiet ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB. Han tok BA (HONS) i fotografi ved The University for the Creative Arts, Rochester, Storbritannia i 2006, og MA i kunst ved Kunstakademiet i Trondheim i 2011. Erik Friis Reitan har jobbet med Teleportation-prosjektet siden 2016 under veiledning av Eamon O'Kane, Carina Hedén og Johan Sandborg.

 

Dokumentasjon

RC exposition