Katrine Køster Holst

 

Mineraler og naturfenomener - Kunstnerisk uttrykk gjennom regelbasert utforskning

 

Kunsthøgskole i Oslo, Avdeling Kunst og håndverk

Oslo National Academy of the Arts, Art and Craft department

Disputas: 12.06.2019

 

Veileder: 

Nina Malterud, hovedveileder, keramiker og seniorrådgiver, fakultet for kunst, musikk og design, UiB.

Aslaug Nyrnes, professor, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Høgskulen på Vestlandet.

Christer Dynna, kunsthistoriker og kritiker.

Sunniva McAlinden, kunstner og professor ved avdeling Kunst og håndverk.

 

Bedømmelses komité

  • Kjetil Berge, kunstnerisk rådgiver LIAF og billedkunstner. Bor og arbeider i Lofoten og England.
  • Morten Løbner Espersen, kunstner. Bor og arbeider i København og England.
  • Tanja Orning, cellist og postdoktor. Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi NMH

 

I stipendiatprosjektet Mineraler og naturfenomener – Kunstnerisk uttrykk gjennom regelbasert utforskning undersøker jeg hvordan keramisk kunst kan utvikles gjennom teknikker som tar i bruk naturens grunnleggende prinsipper for formdannelse. Undersøkelsene bygger på mange års erfaringer innen det keramiske fagfelt. Nøkkelspørsmål i prosjektet er: Hvordan vokser, forflyttes og forsvinner en form i landskapet over tid og gjennom naturlige prosesser som eksempelvis erosjon, sedimentering og forvitring? Hvilke forhold binder en forms kjerne til sin overflate? Hva handler min emosjonelle tilknytning til leiren og landskapet om?

Katrine Køster Holst ble tatt opp i stipendiatprogrammet, og senere overført til og uteksaminert fra doktorgradsprogrammet i KU ved KHiO.

More info