Andrea Parkins

 

Sonic Spaces for the Stray": (Dif)Fusing Dis-Location in Sound Installation and Performances

 

Norges Musikkhøgskole

Norwegian Academy of Music

 Disputas 24. mai 2022 

 

Veiledere: Professor Darla Crispin, tidl. NMH, og professor Trond Lossius, Den norske filmskolen ved INN

 

Bedømmelseskomité:

Professor Michael Francis Duch, NTNU, Institutt for musikk

Professor Chrysa Parkinson, Stockholms konstärliga högskola

Forsker Jennifer Torrence, Norges musikkhøgskole (komitéleder)

Parkins utforsker subjektivitet og dets kroppslighet gjennom arbeid med interaktiv elektronikk i lydinstallasjoner og performance.

NMH | Andrea Parkins: "Sonic Spaces for the Stray": (Dif)Fusing…