Pauliina PöllänenPorous Worlds - Liminal Spaces of the Relief


Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, Kunstakademiet

University of Bergen, Faculty of Fine Art, Music and Design, The Art Academy

Viva voce:

16.05.2023

 

Supervisor(s):
Anne-Helen Mydland (KMD), Professor

Arne Skaug Olsen, Associate Professor

Åsil Bøthun

Nina Malterud

 

Assessment committee:


Lenke til eksposisjonen i Research Catalogue→

Pöllänens stipendiatprosjekt er en dyptgående meditasjon over relieff-formen, hvor hun undersøker dens mellomtilstand mellom håndverk og kunst, skulptur og bilde, så vel som arkitektonisk ornament og objekt.
 
Relieff-formen oppsto for tusener av år siden, og den strekker seg på tverr av menneskelige sivilisasjoner. Tradisjonelt sett har relieffet, modellert eller skjært ut, blitt betraktet som en del av skulpturfeltet. Samtidig har det et bakgrunnsplan, noe som gjør at billedrom dannes og at formatet lener seg mot billedformen. Sammenlignet med frittstående skulptur har relieffet en iboende, materiell økonomi som tillater det å avbilde historiske hendelser med folkemengder, eller en himmel med stjerner, og det har potensiale for perspektiv.
 
Stipendiatprosjektet responderer på forestillingen om relieffets gradvise tilbaketrekning fra samtidskunsten etter verdenskrigene. Blant dagens kunstnere lages det unektelig relieffer, men det mangler forskning, utstillinger og tekster om relieffet, noe som forklarer hvorfor formatets posisjon er marginal og har en vag status.
 
I relieffene i Porous Worlds, dannes det krysningspunkt mellom bildets mulighet for narrativt rom og det utflatede skulpturelle volumet, i en veksling mellom det lave relieffets flathet og det høye relieffets skulpturelle kvaliteter. Relieffene stilles ut på spesiallagede trestrukturer, de lener seg eller henger, noen ganger lar de betrakteren se gjennom dem. Relieffet løsrives men er fortsatt i dialog med arkitekturen.
 
Pöllänens skulpturelle praksis har røtter i leiren som uttrykksform, og drives av en nysgjerrighet for utvekslingen som kan oppstå i interaksjonen med dette plastiske materialet. På mange måter preges verkene hennes av tilfeldighet, som når hun merker tidligere arbeid og forfølger muligheter som oppstår i prosessen. Pöllänen er interessert i møtet mellom hverdagen og det metaforiske. Samtidig henter mange av relieffene hennes fra tilstedeværelsen av minner, oppfattet som bilder – det kan ligne porøse verdener som glir gjennom og berører hverandre, for slik å danne en ny konstellasjon. Prosjektet Porous Worlds utforsker relieffet som del av en samtidskunstdiskurs gjennom bruk av Olivero’s ‘Deep listening’ metode og Levine’s bruk av ‘Affordance’ som måter å tilnærme seg den materielle og kunstneriske prosessen i keramisk kunst.

Personalia
Pauliina Pöllänen (1983, Finland) er ph.d.-kandidat ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst, ved Universitet i Bergen. Prosjektet hennes er veiledet av professor i keramikk og leire; Anne Helen Mydland (KMD) og Førsteamanuensis Arne Skaug Olsen i tillegg til Åsil Bøthun og Nina Malterud. Pöllänen har mastergrad i visuell kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (2012). De senere årene har hun blant annet stilt ut ved Victoria & Albert Museum i Storbritannia, CLAY Keramikmuseum i Danmark, Gustavsberg Porselinsmuseum i Sverige, Trøndelag senter for samtidskunst, Uppsala Konstmuseum i Sverige og Designmuseo i Finland. Pöllänen er innkjøpt av Nasjonalmuseet. Hun bor og arbeider i Bergen.