Signe Becker Lagd liv – Iscenesatte objekter og et iscenesatt selv 


Kunsthøgskolen i Oslo, Teaterhøgskolen

Oslo National Academy of the Arts, Academy of Theatre

Viva voce:

1 March 2024

 

Supervisor(s):

Gunhild Mathea Husvik-Olaussen
Marianne Heier (co-supervisor)

 

Assessment committee:

Per Roar, professor, (MA|DA), Kunsthøgskolen i Oslo, norsk (chair)
Jennie Bringaker, (MFA), kunstner, scenograf, norsk
Ellen J. Røed, professor, Stockholms konstnärliga högskola, norsk

 

 

Det kunsteriske utviklingsarbeidet er tilgjengelig i Kunsthøgskolens vitenarkiv.

« PREVIOUS       NEXT »