Ingri Midgard Fiksdal

 

Affective Choreographies

 

Kunsthøgskolen i Oslo, Balletthøgskolen

Oslo National Academy of the Arts, Academy of Dance 

Disputas: 26.04.2019

 

Veileder: Amanda Steggell, Mårten Spångberg, Snelle Hall og André Lepecki

 

Bedømmelseskomite: 

Dr. Per Roar, Professor, Head of MA in Choreography, Academy of Dance, Oslo National Academy of the Arts, Norway (Committee Chair)
Dr. Sher Doruff, Coordinator THIRD, DAS Graduate School, Amsterdam University of the Arts, The Netherlands
Dr. Silvia Bottiroli, Artistic Director DAS Theatre, DAS Graduate School, Amsterdam University of the Arts, The Netherlands

 

Fokuset i dette doktorgradsarbeidet er å utforske koreografi som affektivt gjennom utviklingen av spesifikke koreografiske prinsipper. Min kunstneriske målsetning er å lage forestillinger som produserer potensialitet for affekt og endrede bevissthetstilstander hos publikum, og med dette nye erfaringer, tanker og ideer. Målsetningen er fundert i troen på kunst som endringsagent når den er “ubrukelig” i samfunn hvor det meste annet har en gitt eller kjent funksjon. Når vi konfronteres med noe som ikke oppfører seg som forventet eller som motsetter seg kategorisering, så må vi se etter nye tilnærmingsmåter. I disse liminale øyeblikkene finnes det potensiale for at noe nytt eller uforutsett kan oppstå.

PhD project: Affective Choreographies (2013-2018) The focus of this research project is to explore choreography as affective through the development of specific choreographic principles. My artistic aim is to create performances that produce potentiality for affect to occur, and with this, new or altered states, experiences, thoughts and ideas. This aim is founded in a belief in art as a motor for change, through taking the role as “utterly useless” in a society where most other things have a given and known purpose. When confronted with something that doesn’t perform as expected or resists classification we have to look for new approaches, and in these momenst of liminality there is potential for the unpredictable and unforeseen to occur.

Ingri Midgard Fiksdal ble tatt opp i stipendiatprogrammet, og senere overført til og uteksaminert fra doktorgradsprogrammet i KU ved KHiO.

More info