Ida Falck Øien 

 

Transactional Aesthetics

 

Kunsthøgskolen i Oslo, Design

Oslo National Academy of the Arts, Design department

Disputas: 01.06.2022

 

Veiledere:
Christina Lindgren, professor i kostyme ved Kunsthøgskolen i Oslo
Geir Haraldseth, kurator ved Nasjonalmuseet i Oslo


Bedømmelseskomité:
Tim Parry-Williams, Professor, University of Bergen, Norway/UK (Committee Chair)
Femke de Vries, Independent Researcher and Artist; Senior Lecturer at ArtEZ Fashion Masters, Netherlands
Synne Skjulstad, Associate Professor, Kristiana University College, Norway

I forskningsprosjektet Transactional Aesthetics starter Ida Falck Øien med en hypotese om at det transaksjonelle betyr noe og har et uutnyttet potensiale for klesdesignere. Dette har hun undersøkt gjennom en serie eksperimenter der transaksjonen blir delvis dekonstruert, mindre definerbar og mer åpen enn slik vi kjenner den i sin regulære økonomiske modell, der tilbud og etterspørsel danner tydelige, separate sfærer. Denne mer åpne forståelsen av transaksjonen som verktøy og motiv, med agens, skaper et rom der designeren kan finne opp og skape nye modus. Tilbud kan strekkes inn i etterspørsels sfære og omvendt. Falck Øien har jobbet ut fra den regulære markedsøkonomiske modellen, der tilbud og etterspørsel representerer motsatte sider av en tidslinje; produksjon er starten og konsum er slutten. Transaksjonen er plassert mellom disse to, avgrenser dem og binder dem sammen på samme tid. Hun undersøker hva som skjer når jeg begynner å flytte transaksjonspunktet frem og tilbake på denne tidslinjen. I noen eksperimenter forstyrres den normale moteindustrielle kronologien i tidslinjen ved hjelp av å manipulere transaksjonspunktet, og blande produksjon, distribusjon og brukersone. Gjennom med-skapelse med og outsourcing til bruker, og å fasilitere for at designeren kan krysse transaksjonspunktet og begi seg inn i brukersonen, legger Falck Øien til rette for at et rikt felt for kunstnerisk forskning som motsetter seg binære normer i moteindustrien. Målet med dette forskningsprosjektet er å åpne opp for designerens potensiale i å skape nye og andre design praksiser for fremtider. Denne forskningen avdekker potensielle måter designeren kan påvirke forholdet mellom mennesker og plagg, med tanke på levetid og bruk, via transaksjoner i og gjennom klær fra en klesdesigners perspektiv. Forskningsarbeidet er utført i samarbeid med et klesmerke i Norge, mellom 2017 og 2021.

  

Dokumentasjon