Simon Løffler

 

Becoming Animal

 

Norges Musikkhøgskole

Norwegian Academy of Music

Disputas: 1 desember 2023

 

Veiledere: Trond Reinholdtsen, Elke Can Campenhout, Andreas Holm og Kristin Ryg Helgebostad.

 

Bedømmelseskomité:

Juliana Hodkinson, førsteamanuensis ved Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus

Bojana Cvejić, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo

Torben Snekkestad, professor ved Norges musikkhøgskole

Om prosjektet

Prosjektet utforsker grensefeltet mellom dyr og menneskers musikalske adferd. Løffler utvikler en musikalsk komposisjonspraksis der de to adferdene smelter sammen. Gjennom å studere hvordan dyrs rituelle og estetiske adferd kan overføres til musikk, søker Løffler å utvide forståelsen av den musikalske kroppen.

Prosjektet bruker tre metoder: å kultivere en fantasifull oppmerksomhet mot ikke-menneskelige kropper og deres forbindelse med den menneskelige, å undersøke hvordan den menneskelige musikalske kroppen kan utvides mot andre arter, og å etablere en komposisjonspraksis der kropper kan møtes og samhandle affektivt som musikk.