Yuka Oyama


The Stubborn life of Objects

 

Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling kunst- og håndverk

Oslo National Academy of the Arts, Art and Craft department

 

Disputas: 07.09.2017

 

Veileder: Dr. Jennifer Allen , Ólafur Gíslason og Karmenlara Ely Seidman

 

Bedømmelseskomite: 

Nina Malterud, University of Bergen
Suska Mackert, Akademie der Bildenden Künste Nürnberg
Hans Hamid Rasmussen, Oslo National Academy of the Arts

 

I stipendiatprosjektet utforsker Yuka Oyama det sammenvevde forholdet mellom objekter og subjekter, mellom folk og ting. Hennes kunstneriske utviklingsarbeid befinner seg i feltet moderne smykkekunst og håndverk, og derfra fokuserer hun på bæreren, kroppen, bevegelsene og hvordan bevegelsene relaterer seg til objektene.

 

Oyama har utviklet både multimediainstallasjoner, skulpturer og filmer. Ved å se på smykker som mer enn et dekorativt moment, tar kunstneren opp spørsmålet i sine verker: hva gjør smykker med en person, og hva gjør en person med smykker?

bibsys.no