Kjell Rylander

 

Kontentum


Kunst- og designhøgskolen i Bergen - Kunstakademiet

Bergen Academy of Art and Design, The Art Academy

 

Disputas: 5 september 2012 

 

Veileder: Kari Skoe Fredriksen og Markus Degerman


Bedømmelseskomite: 

Komitéleder Christina Zetterlund

Martin Bodilsen Kaldahl

Rita Marhaug


Under en begränsad tid, tre år, har jag haft möjligheter att byta sammanhang, från en studiobaserad till en institutionsbaserad verklighet, och genom att byta sammanhang har jag fått tid. Det här är viktigt för mig som kulturutövare, att emellanåt få ägna sig åt ifrågasättande i och runt mitt eget arbete. Det har medverkat till en större ärlighet mot mig själv, och att jag har fått den möjligheten är jag väldigt tacksam för. Förändringen av sammanhang har också inneburit att jag har växlat mellan ensamheten i ateljén och tillvaron i att ingå i forskargruppen K-verdi1 . Det har varit utmanande att möta den akademiska och teoretiska världen som filosofi och konsthistoria representerar, men uppmuntrande att få ta del i gruppens engagemang för mitt arbete.