Annabel Guaita


The Atonal Piano

 

Universitetet i Bergen, Institutt for musikk, Griegakademiet

University of Bergen, Department of music, The Grieg Academy

 

Disputas: 12 desember 2014

 

Veileder: Einar Røttingen, Moarten Eide Pedersen og Alfred W. Cramer

 

Bedømmelseskomite:

Torleif Torgersen

Margit Rahkonen

Tellef Juva

Prosjektet har hatt som mål å belyse utøvende og fremføringspraktiske aspekter hovedsakelig knyttet til Fartein Valens klavermusikk ved å se på liknende problemstillinger i Arnold Schönbergs, Anton Weberns og Alban Bergs klavermusikk.

 

Prosjektet har i hovedsak bestått av lengre perioder med fysisk innstudering og arbeid ved instrumentet, arbeid med kildene og diskusjon av stoffet i egne notater. Vekselvirkningen mellom å lese, notere og arbeide på instrumentet gav innspill til konkrete problemstillinger imusikken og bidro til å klargjøre det jeg hadde lest.

 

Motstanden som underveis oppstod i stoffet og i prosessen førte til en holdningsendring der kontakten med instrumentet og et klanglig grunnsyn til instrumentet ble viktigere enn før. Dette påvirket etter hvert min interpretasjon av Valens verker.

 

De opprinnelige målene i prosjektet har vært å få “ny informasjon om musikken til Fartein Valen og kunne stå for en kunstnerisk og meningsfull tolkning basert på historisk informert kunnskap”. Fremførelsene mine vil likevel ikke være endelige - de vil være i stadig bevegelse. Men jeg føler jeg har oppnådd en kunstnerisk grunnholdning. Den mangesidige kunstneriske prosessen – veien frem til denne tolkningsholdningen – er reflektert i det jeg leverer som grunnlag for bedømmelsen.