Kari Beate Tandberg


Fra bevegelig bilde til organisert lyd

Norges Musikkhøgskole

Norwegian Academy of Music

Viva Voce: 19. januar 2007

 

Hovedveileder: Professor Ivar Frounberg

 

Bedømmelseskomite:

Professor Ole Lützow-Holm, Göteborgs universitet

Professor Erik Kaltoft, Det fynske musikkonservatorium

Professor Olav Anton Thommessen, Norges musikkhøgskole


 

I sitt stipendiatprosjekt “Fra bevegelig bilde til organisert lyd” så Tandberg på mulighetene for å bruke digitale analyser av video som utgangspunkt for et musikalsk materiale.

 

 

NMH | Kari Beate Tandberg: Fra bevegelig bilde til organisert lyd

Kari Beate Tandberg – Wikipedia