Peter Tornquist

 

Improvisasjon - interaksjon - komposisjon: bruk av feedbacksystemer som kompositorisk modell


Norges Musikkhøgskole

Norwegian Academy of Music

 

Viva Voce: 20. januar 2007


Hovedveileder: Professor Ivar Frounberg


Bedømmelseskomite:

Professor Ole Lützow-Holm, Göteborgs universitet
Professor Erik Kaltoft, Det fynske musikkonservatorium
Professor Olav Anton Thommessen, Norges musikkhøgskole

 

NMH | Peter Tornquist: Improvisasjon - Interaksjon - Komposisjon 

Mer informasjon