Sara Margrethe Oskal

  

Sami jestertradition in yoiks and storyrtelling and contemporary stage expressions 

Samisk gjøgler ut i verden : samisk gjøglertradisjon i fortellinger og joik, og moderne sceneuttrykkKunsthøgskolen i Oslo, Teaterhøgskolen

Oslo National Academy of the Arts, Academy of Theatre

 

Disputas: 2 juni 2010


Veileder: Professor Thea Stabell, Teatersjef Harriet Nordlund og dr.art. Nils Oskal.


Bedømmelseskomite: 

Asko Sarkola

Hanne Gløtvold Tømta

Nils Gaup


Kunstnerisk resultat: Forestillingen Guksin goullemourran / Full pakkeKritisk refieksjon: Det skriftlige arbeidet Skealbma ut i verden — samisk gjøglertradisjon i folk og fortellinger og moderne sceneuttrykk
Full pakke/Guksin guollemuorran |HT - Hålogaland Teater (halogalandteater.no)