Kristian Lindberg


Det orkestrale klaveret - orkesteret som metafor for utforskning av klaverklang


Norges Musikkhøgskole

Norwegian Academy of Music

Viva Voce: 20. november 2019

 

Veiledere: Rolf Gupta og Eivind Buene

 

Bedømmelseskomité:

Professor Niklas Siveløv, Det kongelige danske musikkonservatorium

Førsteamanuensis Jostin Gundersen, Griegakademiet, UiB

Førsteamanuensis Tone Bianca Sparre Dahl, Norges musikkhøgskole (komitéleder)

I dette prosjektet utforsker Lindberg klaverspill gjennom å imitere symfoniorkesteret og dets instrumenter, noe han kaller å spille orkestralt eller et orkestralt klaverspill. 


Det orkestrale klaveret - orkesteret som metafor for utforskning av klaverklang 

Det orkestrale klaveret. Orkesteret som metafor for utforskning av klaverklang


NMH | Kristian Lindberg : Det orkestrale klaveret

More info