Jakob Kullberg


Transmografication. Dialogisk komposisjon

 

Norges Musikkhøgskole

Norwegian Academy of Music

Viva Voce: 17. juni 2022

 

Veiledere: Henrik Hellstenius, Frédéric Durieux og Neil Heyde

 

Bedømmelseskomité:

Professor Barbara Lüneburg, Anton Bruckner Private University, Linz

Professor Christopher Austin, Royal Academy of Music, London

Professor Ole Lützow-Holm,Gøteborgs universitet

Prosjektet omhandler hierarkiet mellom komponist og utøver og hvordan etablerte roller kan bli mer likeverdige og kreative for begge parter. 


NMH | Jakob Kullberg: Transmogrification. Dialogisk komposisjon.

Les sammendrag på NMHs engelske nettsider.

 

Dokumentasjon

Prosjektets tittel er Transmogrification. Dialogic Composition.

Kunstnerisk dokumentasjon

Se engelske nettsider.

Refleksjonstekst

Den skriftlige delen av prosjektet er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv Brage.