Per Martinsen


The Search for Resonance


UiT Norges Arktiske Universitet - Musikkonservatoriet

UiT The Arctic University of Norway - Academy of Music

 Disputas: 14.12.2022

 

Veiledere: Christian Blom og Geir Davidsen

 

Bedømmelseskomité

Direktør Anne Hilde Neset, Kunstnerens hus, Oslo

Professor emeritus Per Anders Nilsson, Högskolan for scen och musik, Göteborgs universitet

Professor Bjørn Andor Drage, Musikkonservatoriet, UiT Norges arktiske universitet

Per Martinsens prosjekt “The Search For Resonance” ble gjennomført som del av det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) i årene 2019-2021.
Prosjektet tar utgangspunkt i begrepet resonans, og har gjennom arbeidet beveget seg fra undersøkelser rundt de mer fysiske aspekter av lyd, til å se nærmere hvordan kunstnerisk motivasjon og identitet kan formes gjennom å dypere forstå resonansbegrepet på et mer menneskelig plan.

Arbeidet har resultert i et tekstarbeide med tittelen “Pyramids On The Moon - a multi-dimensional autobiography", hvor Martinsen har brukt fortellinger om fiktive versjoner av seg selv som tre forskjellige identiteter til å undersøke hvordan en annerledes identitetsforståelse påvirker kunstneriske arbeider i form av musikkutgivelser, tekster, fotografier m.m. 

Måten disse kunstneriske arbeidene har resonert ovenfor publikum har så blitt brukt til å speile tilbake på den videre utformingen av identitetene i en slags "feedback-loop” hvor musikkutgivelser og andre ekstroverte aktiviteter blir formende for den kontinuerlig utviklende fortellingen, samtidig som fortellingen informerer måten de kunstneriske aktivitetene utformes.

Prosjektet ble presentert i en utstilling på Helvetesveitasenteret i Tromsø i november og desember 2021, og en serie musikkutgivelser under artistnavnene WAVE∞FORM, MENTAL OVERDRIVE og N∆EON TE∆RDROPS har vært utgitt i løpet av de tre årene prosjektarbeidet har foregått. Det har også vært gjennomført konserter under noen av disse artistnavnene i løpet av perioden, og har i tillegg blitt presentert visuelle arbeider som musikkvideoer, fotografier og NFT’s.

 

Refleksjonen finnes her!