Finn Iunker


To scenetekster med en kommentar

 

Kunsthøgskolen i Oslo, Teaterhøgskolen

Oslo National Academy of the Arts, Academy of Theatre

 

Disputas: 13.01.2020

 

Veileder:

 

Bedømmelseskomite: 

Professor Runar Hodne, Kunsthøgskolen i Oslo (leder av komiteen)
Merete Morken Andersen
Jacob Hirdwall

 Dette refleksjonsarbeidet (refleksjonen) er en ledsagende kommentar til scenetekstene Stemmer fra Israel (for teater) og Walter Benjamins død i Portbou (for opera). Scenetekstene og refleksjonen danner til sammen det doktorgradsresultatet 

To scenetekster. Med en kommentar.