Nils Harald Sødal


Kairos-koden - en utforskning av mental styrke, øyeblikks-kreativitet og skaperkraft


Kunsthøgskolen i Oslo, Operahøgskolen 

Oslo National Academy of the Arts, Academy of Opera

 

Disputas: 03.03.2021

 

Veiledere:
Anne Grete Eriksen, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Arne Carlsen, professor ved Handelshøyskolen BI

 

Bedømmelseskomité:
Toril Carlsen komiteleder, Kunsthøgskolen i Oslo
Henrik Holm, Steinerhøyskolen
Wilhelm Carlsson, Uniarts

 

Med utgangspunkt i et samarbeid mellom Den Norske Opera & Ballett og Olympiatoppen har Nils Harald Sødal i sitt doktorgradsarbeid utforsket sammenhengen mellom mental styrke, kreativitet og skaperkraft.

  

Mens man innenfor toppidretten og andre fagfelt lenge har hatt fokus på mentale og psykologiske mekanismer knyttet til prestasjonsangst og det å være best når det gjelder, har dette ikke på samme måte vært et prioritert tema innenfor kunstfeltet. Sammenlignet med andre høypresterende yrker har kunstfeltet vært oppsiktsvekkende lite opptatt av slike dimensjoner.

  

Sødal har i sitt doktorgradsarbeid intervjuet 18 kjente toppidrettsutøvere og 30 profilerte kunstnere. Ut ifra dette intervjumaterialet har han utviklet en alternativ prestasjonspsykologisk metode rettet inn mot høypresterende miljø generelt og kunstfeltet spesielt. Metoden, som han kaller Kairos-koden, tar sikte på å tilrettelegge for spenningsregulering og optimalisering av utøveres kreative og skapende ressurser.

 

Kairos-koden - en utforskning av mental styrke, øyeblikks-kreativitet og skaperkraft