Kjetil Møster

 

Playing the Electrophonic Saxophone

 

Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, Griegakademiet

University of Bergen, Faculty of Fine Art, Music and Design, The Grieg Academy

Disputas: 17.12.2021

 

Supervisors:

Thomas T. Dahl, Trond Lossius, and Bjørn Kruse

 

Bedømmelseskomite:

 

Hva skjer når luftstrømmer møter elektrisitet?

 

'Playing the Electrophonic Saxophone' utforsker instrumentets utvidete rolle, og relasjoner som en slik utvidelse åpner for. I og gjennom kunstnerisk praksis forsker jeg på de mange prosesser, spenninger, og kunstneriske potensial som vokser frem gjennom samspill. Hvordan kan utforskning av muligheter og premisser for akustisk saksofonspill i samspill med elektriske og elektroniske verktøy og lyder lede til ny musikk, ny innsikt, og utvide forståelsen av hva instrumentet kan være? Hvordan kan det å spille med elektrisk og digitalt manipulert lyd legge til rette for samhandling med musikere og artister fra andre kunstneriske felt, med ulike kunstneriske praksiser?

 

Forskningens kunstneriske resultat er presentert gjennom en samling utgivelser og konserter i PhD-prosjektets eksposisjon i Research Catalogue. De to tekstene 'Playing Air' og 'Playing Parasitic' utgjør det metodologiske og etiske grunnlaget for forskningen og min praksis, og kan leses inn i forskningens to hovedelementer: roller, og deres relasjoner. Bandet Møster! fungerer som hoved-ensemble, og PhD-prosjektet ble avsluttet med en offentlig konsert på Nattjazz, Røkeriet USF i Bergen, 1. juni 2021.