Thorolf Thuestad


Emotional machines – composing for unstable media


Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, Griegakademiet

University of Bergen, Faculty of Fine Art, Music and Design, The Grieg Academy

Disputas: 25.03.2022

 

Veileder: Professor Pedro Gómez-Egaña og professor Trond Lossius har vært hovedveiledere, mens førsteamanuensis Julia Hodginson har vært biveileder.

 

Bedømmelseskomite: 

 

Emotional machines – composing for unstable media

Emotional machines - composing for unstable media utforsker hvordan ikke-representative kinetiske objekter kan skape affektive og emosjonelle responser hos mennesker, spesifikt opplevelse av slektskap og relasjon, mellom et publikum og animerte objekter. Prosjektet undersøker hvordan slike responser kan initiere, inspirere og lede kunstneriske prosesser og skape nye veier til kunstneriske utrykk. Det åpnes ytterligere uttrykksmuligheter gjennom komposisjon og dramaturgi i verk der de animerte objektene opptrer sammen med menneskelige utøvere og andre medier, som lys og lyd.  

Bio

Thorolf Thuestad har i perioden 2017 – 2021 vært stipendiat ved Griegakademiet. Thuestad mottok sin B.A og M.A. i komposisjon og musikkteknologi fra Utrecht School of Arts, Nederland i 2002. Thorolf Thuestad er komponist, lydkunstner, lyddesigner, musikkprodusent, skulptør, kunst- og lydtekniker med bred erfaring fra scenekunst og samtidsmusikk. Han har vært del av utallige musikk- og sceneproduksjoner som er vist verden rundt.