Ane Graff


The Wound In Its Entanglements


Kunsthøgskolen i Oslo,Kunstakademiet

Oslo National Academy of the Arts, Academy of Fine Art 

Det kunstneriske forskningsprosjektet The Wound In Its Entanglements reflekterer rundt menneskekroppen og dens materielle forbindelser. Prosjektet fokuserer på følgende spørsmål: «Hva er berøring i materie?» og «hvordan blir kropper materialisert?». Prosjektet er inspirert av den feministiske ny- materialismens pågående retenking av vår materielle virkelighet, der en relasjonell og prosessorientert tilnærming til materie–inkludert materien i levende kropper–spiller en viktig rolle. Prosjektet lener seg spesifikt på teoriene til den sentrale forskeren og teoretikeren Karen Barad og hennes konsepter intraaktivitet/fenomena/agentisk kutt. Sett fra Barads perspektiv, så «materialiseres kropper gjennom verdens gjentakende intraaktivitet - dens performativitet». «Individer» eksisterer bare innenfor spesielle materialiserende relasjoner i deres pågående intraaktive rekonfigurering. The Wound In Its Entanglements ser Barads performative kropp som biologisk formbar og historisert. I denne lesningen brukes den franske filosofen Gilles Deleuzes sår-motiv («The Wound») som tenkeverktøy. Hans bruk av såret som begrep er temporær og ikke romlig, og insisterer på en «spøkelsesaktig» kausalitet, der ekko, gjenlyder og spor fra fortiden har materielle effekter på både nåtid og fremtid. Det Deleuziske såret er legemliggjort, det er et sår som realiserer kroppens historie og fremtid på samme tid. Det er også et sår som hevder at negative påvirkninger og skader som har funnet sted gjennom historien ikke bare lever i individets kropp, men preger generasjoner og samfunn. Prosjektets hovedanliggende er imidlertid ikke bare å «navngi» disse temaene, men å forsøke å «materialisere» disse teoretikernes tenkemåte gjennom produksjon av skulptur og skulpturelle installasjoner. Ved å bruke en rekke forskjellige materialer som for eksempel bakteriekolonier, blodtrykksdempende medisiner og karminbad, møtes materien i blandinger som samtidig endrer og skaper. Slik «tenker» kunsten materiens intraaktivitet mens den er i gang med å realiseres.

 

Les om prosjektet på forskningssidene. Doktorgradsarbeidet er tilgjengelig i Kunsthøgskolens vitenarkiv KHIODA.