Liv Kristin Holmberg

 

Kunstliturgien - om kunstens grenser

 

Norges Musikkhøgskole

Norwegian Academy of Music

Disputas: 25 juni 2024

 

Veiledere: 

Hovedveileder: Førsteamanuensis Trond Reinholdtsen

 

 

Bedømmelseskomité:

Leder: Trond Lossius, professor, Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet og professor II, Griegakademiet, Institutt for musikk, Universitetet i Bergen

Førsteopponent:Dr. theol  Kari Veiteberg, biskop i Oslo bispedømme
Andreopponent: Madame Lou Camille Nielsen, forfatter og kunstner