Ingfrid Breie Nyhus


Tradisjoner på spill


Norges Musikkhøgskole

Norwegian Academy of Music

Viva Voce: 1. mars 2018

 

Hovedveileder: Professor em. Bjørn Kruse, NMH

 

Bedømmelseskomité:

Professor Anna Lindal, Stockholms konstnärliga högskola

Dosent Stefan Östersjö, Lunds universitet

Frøsteamanuensis Nils Henrik Asheim, Universitetet i Stavanger (komiteleder)

Tradisjoner på spill, fortolkning og utøving mellom slåtter og pianisme», er et kunstnerisk utviklingsarbeid gjort av pianist Ingfrid Breie Nyhus. Hun er en utøver som står mellom to utøvertradisjoner; klassisk fortolkning og norsk folkemusikktradering. I dette stipendiatprosjektet har hun undersøkt musikalske muligheter i spenningsfeltet mellom kunstmusikk og folkemusikk, sett på likheter og ulikheter ved tradisjonene, og latt dem flettes sammen i sitt spill. Tilsvarende har hun undersøkt musikalske muligheter i dette spenningsfeltet, i samarbeid med et utvalg samtidskomponister om nye klaververker inspirert av norsk folkemusikk.

 

NMH | Ingfrid Breie Nyhus: Tradisjoner på spill

Go to exposition